Ocena brak

Zakres podmiotowy obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

Autor /Gilbert000 Dodano /22.12.2011

Ubezpieczenie społeczne - to całokształt instytucji i rozwiązań prawnych, których celem jest ochrona ubezpieczonych przed utratą środków utrzymania lub uszczerbkiem majątkowym, spowodowanym niekorzystnymi zdarzeniami zwanymi ryzykami, albo pokrywające potrzeby w razie zajścia tych zdarzeń.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, system świadczeń zabezpieczający pracowników i ich rodziny przed ujemnymi następstwami utraty lub ograniczenia możliwości zarobkowania, utraty żywiciela lub zwiększenia obciążeń rodzinnych (choroba, macierzyństwo, inwalidztwo, starość, śmierć, brak pracy); jedna z technik zabezpieczenia społecznego. Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego (art.67 Konstytucji).

Cechy ubezpieczenia:

- przymus ubezpieczenia

- wspólnota ryzyka

- solidarność ubezpieczanych

- publiczny charakter instytucji i funduszy ubezpieczeniowych

- ustawowe gwarancje państwa

- roszczeniowy charakter

- samorządność

Stosunek ubezpieczenia społecznego.

Stosunek ubezpieczeń społecznych powstaje automatycznie z chwila nawiązania prawnego stosunku pracy. Konstrukcja ubezpieczenia społecznego nawiązuje do konstrukcji indywidualnego ubezpieczenia gospodarczego i innych stosunków w ramach którego jeden podmiot zwany ubezpieczycielem zobowiązuje się w zamian za opłatę składki wypłacić świadczenie w przypadku zajścia zdarzenia objętego ryzykiem ubezpieczeniowym.

1 koncepcja potrójnej więzi - ta koncepcja składa się z 3 elementarnych stosunków prawnych zachodzących pomiędzy ZUS - płatnik - ubezpieczony

2 koncepcja podwójnej więzi - zachodzi pomiędzy instytucją ubezpieczającą a płatnikiem składek i pomiędzy instytucją ubezpieczającą a ubezpieczonym

3 koncepcja zobowiązaniowa - wg tej koncepcji stosunek ubezpieczeniowy ma charakter indywidualnym i zobowiązaniowy czyli cywilno - prawny

Podobne prace

Do góry