Ocena brak

Zakres podmiotowy nadzoru

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Organami nadzoru są : Prezes RM, wojewodowie i regionalne izby obrachunkowe. Kompetencje nadzorcze przysługują - również Sejmowi.

Funkcje nadzoru nad samorządem gminnym sprawują głównie organy adm. rządowej. Jedynie w przypadku regionalnych izb obrachunkowych uwzględnia się czynnik społeczny - na zasadzie parytetu - gdy chodzi o członków kolegium izby, co ma wpływ na ocenę charakteru prawnego tego organu.

Nadzorowi poddane są organy gminy ( rada i zarząd gminy).

Poza prawem żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania gminy oraz prawem dokonywania wizytacji administracji gminnej, które odnoszą się do całej organizacji gminy, pozostałe przepisy o nadzorze dotyczą tylko określonych organów gminy. Zakłady gminne poddane są odrębnym reżimom prawnym i wynikającym z nich przepisom o nadzorze nad ich działalnością.

Nad jednostkami pomocniczymi nadzór powinien być sprawowany na podstawie postanowień statutu gminy bądź innych podmiotów gminnych.

Przepisy o nadzorze nad gminami stosuje się odpowiednio do związków i porozumień międzygminnych.

Podobne prace

Do góry