Ocena brak

Zakres obowiązywania przepisów prawa

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

 

  1. Zakres terytorialny – czyli terytorium na którym obowiązuje przepisy prawa. Akty normatywne obowiązują na terytorium danego państwa chyba, że akty określają inaczej. Rozszerzenie – gdy czyn zabroniony jest popełniony na morzu, lądzie i w powietrzu na terytorium innego państwa przez obywatela polskiego. Ograniczenie - wynika z umów międzynarodowych dotyczących Polski (eksterytorialność polskich placówek dyplomatycznych na terytorium innych państw.

  2. Zakres personalny – czyli kogo obowiązuje prawo danego państwa. Otóż obowiązuje ono wszystkie osoby znajdujące się na terytorium danego państwa i jego obywateli. Rozszerzenie – prawo danego państwa obowiązuje wszystkich jego obywateli niezależnie gdzie się znajdują. Ograniczenie – dotyczy przedstawicieli państw obcych.

  3. Zakres temporalny – czyli ustalenie momentu początkowego i końcowego obowiązywania aktu prawnego. Najczęściej sam akt zawiera własne rozwiązanie (od kiedy do kiedy obowiązuje).

 

Akt prawny obowiązuje tak długo jak:

  1. Sam określa w przepisach końcowych

  2. Do momentu wydania nowego aktu prawnego, który jasno określa kiedy poprzedni przestaje obowiązywać

  3. Czasami akt prawny traci moc na skutek niestosowania

 

Im bardziej skomplikowany akt prawny tym bardziej skomplikowane są przepisy uchylające lub dostosowujące go.

 

Podobne prace

Do góry