Ocena brak

Zakres konstytucjonalizacji praw socjalnych

Autor /Patryk Dodano /12.12.2011

Prawa socjalne pozwalają jednostce uzyskać środki utrzymania i zaspokoić podstawowe materialne potrzeby bytowe. Są one różne i zależą od pozycji finansowej państwa. Należy je odróżnić od praw politycznych oraz od praw obywatelskich. Do potrzeb bytowych, czyli takich, których zaspokojenie powinno być szczególnym celem państwa, należą m.in.:

  • prawo do nauki (art. 70 K),

  • prawo do ochrony zdrowia (art. 68 K),

  • prawo do zabezpieczenia socjalnego w razie niezdolności do pracy (art. 67 ust. 1K)

Podobne prace

Do góry