Ocena brak

Zakres i sposób reprezentacji spółki z o.o. przez zarząd wieloosobowy

Autor /Protazy Dodano /23.12.2011

Sposób reprezentacji spółki przez zarząd wieloosobowy powinien być określony w umowie spółki. Jeżeli wspólnicy nie określili sposobu reprezentacji - zgodnie z kodeksem - zasada reprezentacji łącznej jest obowiązująca tzn. spółkę reprezentują dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Kadencja zarządu l rok, chyba że umowa stanowi inaczej. Członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez zgromadzenie wspólników. Prowadzenie spraw spółki, w granicach określonych przez kodeks, umowę spółki, uchwały wspólników.

Podobne prace

Do góry