Ocena brak

Zakres i rola badań marketingowych w przedsiębiorstwie.

Autor /Ava Dodano /03.05.2011

 

Punktem wyjścia działalności przedsiębiorstwa na rynku są badania marketingowe obejmujące, działalność związaną ż systematycznym gromadzeniem danych i ich analizą w celu udoskonalenia procesów decyzyjnych. Struktura informacyjna przedsiębiorstwa jest niezwykle złożona:- informacje pośrednie o namiarach innych przedsiębiorstw, - informacje o ogólnych perspektywach rozwoju gospodarki, - informacje o notowaniach na rynkach zagranicznych. Punktem wyjścia wszelkiej działalności w ramach marketingu są badania rynku, których celem jest zgromadzenie odpowiednich informacji. Informacje te podlegają analizie i przetworzeniu oraz interpretacji z punktu widzenia podejmowanych decyzji dotyczą rynku jako całości. Przedmiotem badań marketingowych mogą być: analiza trendów ekonomicznych, badanie pojemności rynków, badanie trendów sprzedaży, badanie produktu i opakowań, badanie popytu i cen, badanie pośrednictwa rynku, badanie dystrybucji, analiza rentowności, analiza zachowań konkurentów na rynku, analiza reakcji rynkowych konsumentów, Co to są aktywne strategie rynkowe w marketingu przedsiębiorstwa. Strategia produktu obejmuje decyzje dotyczące wyboru kierunku produkcji, jej struktury a także konkretnych produktów i ich atrybutów - Przy opracowywaniu strategii produktu należy brać pod uwagę cel działalności przedsiębiorstwa, otoczenie zewnętrzne, technologie, normy, surowce, urządzenia pracowników, stan organizacji. Rozwój produkcji przedsiębiorstwa zależy od jego możliwości rynkowych oraz prowadzonych aktywnych strategii rynkowych. Zadaniem aktywnych strategii rynkowych jest poszukiwanie możliwości dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, które zależą od specyfiki przedsiębiorstwa i specyfiki rynku,

Podobne prace

Do góry