Ocena brak

Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich

Autor /Alan Dodano /30.11.2011

Podstawowym zadaniem RPO jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych aktach normatywnych.

Rzecznik bada działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji praw i wolności.

Rzecznik bada działania (zaniechania) w. w. podmiotów pod kątem naruszenia prawa, a także naruszenia zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej (ma możliwość wkraczania w sferę tzw. uznania administracyjnego).

Realizacja powyższych zadań następuje poprzez: wystąpienia i interwencje w sprawach indywidualnych, oraz poprzez wystąpienia, inicjatywy i wnioski dotyczące ogólnych problemów ochrony praw i wolności obywateli.

Każdy obywatel, organizacja społeczna może wnieść wniosek do RPO w przypadku naruszenia wolności lub praw. Wniosek jest wolny od opłaty i nie wymaga szczególnej formy.

Rzecznik zapoznaje się z wnioskiem i może albo podjąć sprawę, albo też: 1) poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środków działania, 2) przekazać sprawę wg. Właściwości, 3) nie podjąć sprawy.

Jeżeli Rzecznik postanowi podjąć sprawę, to może:

  1. samodzielnie poprowadzić postępowanie wyjaśniające,

  2. zwrócić się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów, w szczególności do organów nadzoru, prokuratury, kontroli państwowej lub społecznej,

  3. zwrócić się do Sejmu o zlecenie NIK-owi przeprowadzenia kontroli do zbadania określonej sprawy lub jej części.

Po zbadaniu sprawy Rzecznik może podjąć interwencję dla załatwienia sprawy obywatela. Następuje to w formie wystąpienia, które jest kierowane do organu, organizacji lub instytucji, które w swej działalności naruszyły wolności i prawa.

Podobne prace

Do góry