Ocena brak

Zakres działania samorządu terytorialnego

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Zgodnie z Konstytucją z 1997 i Ustawa o samorządzie z roku 1990 - gmina była podstawowa jednostką samorządu terytorialnego w związku, z czym zakres zadań i działa w przypadku gminy. Ustawa domniemuje, że wszystko to, co wiąże się z potrzebami lokalnymi, gmina, jeżeli ma możliwości finansowe może realizować. W roku 1998 stworzono samorząd powiatowy i przyjęto odmienną funkcję z zakresu działań i zadań i w ustawie z czerwca 1998 wymieniono zadania, jakie ma wykonywać powiat.

Ponieważ gmina i powiat są jednostkami samorządu lokalnego chodziło o to, aby nie powstał konflikt miedzy zadaniami gminy i powiatu. Natomiast samorząd wojewódzki istnieje na szczeblu regionalnym, w związku z tym realizuje zadania potrzeby społeczności o charakterze regionalnym. W przypadku województwa obok typowych zadań publicznych o charakterze regionalnym, które zostały wymienione w Ustawie znalazł się także zapis o wymogu prowadzenia przez samorząd województwa polityki rozwoju województwa i opracowania strategii rozwoju województwa.

Nałożono na Sejmik przygotowanie i opracowanie strategii działania na rzecz całego regionu. Gminy i powiaty mają możliwość tworzenia takiej strategii, ale nie jest to obowiązek ustawowy, w ustawie o samorządzie powiatowym i gminnym nie ma zapisu, że gmina czy powiat ma obowiązek opracowania strategii rozwoju. Istnieje tylko wymóg ustawowy uchwalenia i wprowadzenia w życie takiej strategii tylko w przypadku województwa.

Podobne prace

Do góry