Ocena brak

ZAKRES DZIAŁANIA RADY MINISTRÓW

Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012

Polityka wew. i zagraniczna. Kieruje całością adm. rządowej. Wg zasady domniemania kompetencji rządu w zakresie polityk:! państwa, podejmuje wszystkie działania niezastrzeżone innym organom. Zadania RM: związane z kierowaniem całą administracją rządową, dotyczące stosunków z parlamentem, w zakresie działalności normatywnej, dot. stosunków z ministrami i kierownikami urzędów centralnych, wobec organów samorządu terytorialnego, w stosunku do terenowych organów adm. ogólnej.

Podobne prace

Do góry