Ocena brak

Zakres działania Ministra Finansów

Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011

Zakres działania Ministra Finansów określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.03.2002r. w spawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

Zgodnie z tym rozporządzeniem Minister Finansów kieruje następującymi działami administracji państwowej:

Minister ten jest dysponentem wskazanej w rozporządzeniu części budżetu państwa. Obsługę Ministra zapewnia Ministerstwo Finansów.

Podobne prace

Do góry