Ocena brak

ZAKONY

Autor /Trzebimir Dodano /24.04.2012

Grupy monastyczne, zorganizowane formy życia wspólnego w społecznościach religijnych wg ustalonej reguły, w określonej, ścisłej dyscyplinie, znane dawnym i współczesnym wielkim religiom, jak manicheizm, dżinizm, buddyzm, islam i chrześcijaństwo. W chrześcijaństwie pierwsze reguły klasztorne stworzyli cenobjci Pachomiusz i Bazyli Wielki w IV w.

Pierwszy zakon katolicki, najstarszy z obecnie istniejących, trzyma się reguły św. Benedykta z Nursji, który w 529 zbudował pierwsze opactwo i klasztor na Monte Cassino. Ze względu na śluby odróżnia śię zakony ścisłe a. regularne, łac. ordo regularis, w których składa się śluby uroczyste, vota sollemnia, od zgromadzeń a. kongregacji zakonnych, congregatio religiosa, gdzie składa się śluby proste a. zwykłe, \ota simplicia.

Ze względu na cel rozróżnia się zakony kontemplacyjne, czynne i mieszane. Bywają zakony męskie, żeńskie i tzw. trzecie, mieszane, do których mogą należeć ludzie obu płci, żyjący poza klasztorem.

Ze względu na zakres ubóstwa rozróżnia się zakony żebrzące (jałmużnicze) w sensie ścisłym, jak bernardyni, reformaci, kapucyni, karmelici bosi i jezuici; zakony żebrzące mogące posiadać majątek, jak franciszkanie czarni, dominikanie i augustianie; oraz zakony i zgromadzenia nieżebrzące.

Ze względu na regułę rozróżnia się zakony trzymające się jednej z 4 wielkich reguł i zakony mające własne ustawy. Są to reguły:

1. św. Bazylego - bazylianie,

2. św. Benedykta - benedyktyni, cystersi, kameduli, trapiści,

3. św. Augustyna- augustianie, kanonicy regularni św. Augustyna, dominikanie, norbertanie, bonifratrzy, brygidki, urszulanki, wizytki

4. św. Franciszka z Asyżu:

a) bracia mniejsi - bernardyni, reformaci, franciszkanie konwentualni, kapucyni,

b) klaryski,

c) tercjarze i tercjarki.

Zakony rycerskie związki rycerstwa o charakterze półmonastycznym zorganizowane w Palestynie w okresie wypraw krzyżowych: templariusze, joannici (szpitalnicy, kawalerowie rodyjscy, maltańscy) i Krzyżacy.

Podobne prace

Do góry