Ocena brak

Zakończenie postępowania administracyjnego

Autor /Bozydar Dodano /12.08.2011

Faza zakończenia postępowania administracyjnego , która rozpoczyna się po zakończeniu postępowania wyjaśniającego , tj. po ustaleniu rzeczywistego stanu sprawy administracyjnej , obejmuje przeprowadzenie przez organ prowadzący postępowanie czynności zmierzających do ustalenia konsekwencji prawa materialnego w odniesieniu do strony postępowania , czyli wiążącego prawnie rozstrzygnięcia sprawy w formie decyzji.

Faza zakończenia procedury administracyjnej nie ogranicza się tylko do etapu wydania decyzji (zawarcia ugody ), ponieważ obejmuje również czynności strony i organu podejmowane po wydaniu decyzji (art. 109-113) . Faza wydania decyzji obejmuje określenie konsekwencji stosowanej normy prawa materialnego (sylogizm subsumpcyjny), sporządzenie i podpisanie decyzji oraz doręczenie względnie ustne ogłoszenie decyzji .

Podobne prace

Do góry