Ocena brak

Zakłócenia o charakterze segmentalnym

Autor /kuba123 Dodano /26.07.2011

- paradygmatyczne, które dotyczą inwentarza głosek: elizia, substytucja, deformacja

- syntagmatyczne, które naruszają zasady łączenia głosek w wyrazach:

* zniekształcenia ilościowe: elizia, wyróżniania grup spółgłosek, epenteza czyli wzbogacenie struktury wyrazu

* zniekształcenia jakościowe: upodobnienia – asymilacja; metatezy – przestawki; rozpodobnienia – dysymilacja, które polegają na powiększaniu różnicy między 2-oma głoskami sobie bliskimi np.: letki – lekki

Terapia dyslalii: diagnoza poprzez rozmowe – sprawdzamy w nagłosie, śródgłosie i wygłosie głoski, kiedy ustalimy czy dziecko opuszcza czy zamienia głoski następuje terapia:

- wywołanie głoski w izolacji

- utrwalenie głoski wywołanej w sylabach

- utrwalenie głoski wywołanej w logatomach

- utrwalenie głoski w wyrazach  w nagłosie

- utrwalenie głoski w wyrazach w wygłosie

- utrwalenie głoski w wyrazach w śródgłosie

- utrwalenie głoski w wyrazach w zdaniach

- utrwalenie głoski w wyrazach w dłuższych wypowiedziach

- automatyzacja głoski w nauce spontaniczne

Podobne prace

Do góry