Ocena brak

Zakłady publiczne (użytkownicy)

Autor /Walenty Dodano /25.11.2011

Przepisy prawa mogą ustanawiać dla określonych podmiotów (dla wszystkich podmiotów bądź oznaczonych ich kategorii) prawo gwarantujące im świadczenia zakładów określonego typu (prawo korzystania z bibliotek publicznych). Ustawy mogą ustanawiać obowiązek prawny korzystania ze świadczeń zakładów publicznych (obowiązek szkolny). Obowiązek korzystania z niektórych zakładów może wynikać z orzeczenia sądu.

Dotyczy to takich zakładów jak zakłady karne i zakłady leczenia odwykowego dla alkoholików. Może też istnieć taka sytuacja, iż przepisy prawa nie tworzą prawa podmiotowego ani nie ustanawiają obowiązku prawnego korzystania ze świadczeń zakładowych. Gdy zapotrzebowanie na świadczenia przekracza możliwość zakładów do realizacji świadczeń konieczne jest przestrzeganie zasady równości praw obywateli do korzystania ze świadczeń zakładów publicznych oraz zasady sprawiedliwego rozdziału świadczeń zakładowych.

Ocena potrzeby uzyskania świadczeń zakładowych nie polega na ocenie prawniczej, ale na ocenie, której dokonać może specjalista dysponujący wiedzą w określonym zakresie. Przyjęcie w poczet użytkowników zakładu publicznego następuje w drodze aktu podjętego przez upoważniony organ zakładu. Akt ten zostaje podjęty w wyniku oświadczenia woli użytkownika zakładu bądź jego przedstawiciela ustawowego albo na skutek aktu prawnego właściwego organu państwowego. Z chwilą przyjęcia danej osoby w poczet użytkowników staje się ona podmiotem praw i obowiązków, które przysługują bądź obciążają użytkowników zakładów danego typu.

Prawa i obowiązki użytkownika zakładu wynikają z ustaw i aktów wykonawczych, jak również ze statutów i regulaminów zakładowych. Prawo korzystania z zakładu wygasa na skutek zdarzeń wywołujących skutki prawne (śmierć), oświadczeń woli użytkownika (rezygnacja z korzystania) oraz wydania stosownego aktu prawnego.

Podobne prace

Do góry