Ocena brak

Zakłady administracyjne

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Zakład adm. (użyteczności publ.) - jest podstawową jednostką organizacyjną realizującą zadania adm. świadczącej, tzn. organizuje zaspokajanie społeczeństwa w sferze oświaty, szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, opieki i pomocy społ. (może być zorganizowany w jednostkę budżetową - rozlicza się pełną kwotą dochodów i wydatków [metoda brutto] lub w zakład budżetowy - rozlicza się zasadą wynikową [metoda netto]).

Zakład (pr. adm.) to względnie samodzielna jednostka organizacyjna, wyposażona w trwale wyodrębnione środki rzeczowe i osobowe, której podstawowym celem jest bezpośrednie świadczenie usług społ.-kult. o szczególnym znaczeniu społecznym. Kierowanie zakładem jest powierzone org. zakładu, które działają w jego imieniu, np. rektor i senat, dyrektor szkoły i rada pedagogiczna. Nie są one org. adm. państw., ale w zakresie w jakim wykonują funkcje adm. publ. mają do nich zastosowanie przepisy np. kpa, ustawa o post. egzekucyjnym.

Zakłady publiczne istnieją w celu świadczenia usług ich użytkownikom tzn. uczniom, studentom, pacjentom, chorym, czytelnikom. Użytkownicy są podmiotami, w stosunku do których ma zastosowanie władztwo zakładowe, które może być wykorzystywane tylko do osiągnięcia celów zakładu.

Podobne prace

Do góry