Ocena brak

ZAKŁAD

Autor /Flawiusz Dodano /24.11.2011

Jednostka organizacyjna, nie będąca organem państwowym (urzędem) ani organem samorządu , która została powołana do wykonywania zadań publicznych i jest uprawniona do nawiązywania stosunków administracyjno-prawnych, wyposażona w zespół środków osobowych i rzeczowych, realizująca zadania publiczne i korzystająca z władztwa zakładowego.

Władztwo zakładowe- jest częścią władztwa państwowego, stanowi zakres upoważnień dla organów zakładu do jednostronnego kształtowania stosunków prawnych z użytkownikami zakładów, jak również z osobami , które znalazły się na terenie zakładu w innym charakterze ( np. jako osoby odwiedzające chorych w szpitalu).

Zakład publiczny stanowi jednostkę organizacyjną w której prowadzi się działalność oświatową, dydaktyczną, wychowawczą, leczniczą bądź służącą ochronie porządku i zdrowia publicznego.

W zakładzie adm. proces realizacji zadań społecznych przebiega w obrębie szeroko pojętej jego organizacji. Charakterystyczną cechą zakładu pub. jest jego prawo do nawiązywania stosunków administracyjno-prawnych z użytkownikami.

Zakłady pub. mogą być tworzone w drodze ustawy ( np. państwowa szkoła wyższa), aktów organów adm. rządowej i organów samorządu terytorialnego bądź też przez osoby fizyczne i prawne za zezwoleniem organu adm. publicznej.

Podobne prace

Do góry