Ocena brak

Zakażenia pochewek ścięgnistych ręki

Autor /gregory Dodano /03.12.2013

Pochewki ścięgniste (włókniste tunele wysłane błona maziową) rozciągają się od podstaw paliczków dalszych do dłoni i nadgarstka.

Przedłużenie pochewek kciuka i palca V stanowią promieniowa i łokciowa torebka maziowa, umiejscowione na dłoniowej powierzchni mięśnia nawraca-cza czworobocznego nadgarstka. Zaznaczyć trzeba, że obie torebki, oddzielone od siebie cienką błoną, łatwo ulegają uszkodzeniu.

Przyczyna zakażenia są zazwyczaj urazy bezpośrednie, przy czym banalne rany kłute, zamykające się samoistne wysuwają się na pierwsze miejsce w statystyce zakażeń pochewek ścięgnistych.

Objawy

Objawy chorobowe są wyrażone najżywiej w obrębie palców II-IV, gdyż w obrębie kciuka i palca V pochewki kontaktują się z rozciągliwymi torebkami

maziowymi. Chory skarży się na pulsujące bóle obrzękniętego palca; obrzęk w obrębie palców II-I V jest niewielki, ale może być znaczny przy zajęciu kciuka i palca V (zakażenie natychmiast rozprzestrzenia się wzdłuż całej pochewki).

Palce ustawiają się w zgięciu. Z uwagi na kontaktowanie się torebek maziowych kciuka i palca V zakażenia mogą przechodzić z kciuka na palec V i odwrotnie.

Postępowanie

Zakażone pochewki wymagają szybkiego odbarczenia i drenażu przepływowego aby nie dopuszczać do przejścia zakażenia na kanały mięśni glistowatych

- przestrzeń środkową dłoni (palce II-IV) czy z kciuka na palec V i odwrotnie 

oraz wyżej, do kanału nadgarstka. Chociaż, zazwyczaj mamy do czynienia z zakażeniem gron-kowcami lub paciorkowcami to jednak (rzadko) w grę wchodzić mogą mykobakterie i gonokoki.

W przypadkach rozległej ropowicy palca konieczne jest roz- Ryc. 4.24. Zakażenie pochewki ścięgnistej palca, cięcie pochewki ścięgnistej na całej dłoni i wycięcie zniszczonego zakażeniem ścięgna.

 

Podobne prace

Do góry