Ocena brak

ZAKAZANE ŚRODKI WALKI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

W prawie międzynarodowym, w czasie wojny zabrania się:

 • atakowania lub bombardowania nie bronionych miast, wsi i domów mieszkalnych i budowli

 • używania środków masowej zagłady (godzą w ludność cywilną, która jest pod ochroną prawa wojennego)

 • groźby terroru i jego stosowania wobec ludności cywilnej, by złamać odporność przeciwnika

 • realizowania polityki rasowej (masowe akty ludobójstwa w czasie II wojny światowej)

 • zdradzieckiego zabijania i ranienia oraz składania oświadczenia, że nikomu nie daruje się win

 • w miarę możności atakowania świątyń, gmachów służących celom nauki, sztuki i dobroczynności, pomników historycznych (pod warunkiem, że nie służą one celom wojennym) - (patrz pyt.98)

 • używania trucizny i broni zatrutej oraz broni mogącej zadać zbyteczne cierpienia

 • używania pocisków wybuchających lub zawierających substancje piorunujące czy zapalne, wagi mniejszej niż 400 gramów

 • używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych środków bakteriologicznych

 • użycia broni jądrowej

 • bezprawnego użycia flagi parlamentariusza, jak również odznak wojskowych i uniformów nieprzyjaciela

 • niszczenia lub zabierania własności nieprzyjacielskiej (oprócz wypadków, kiedy wymaga tego konieczność wojenna)

 • grabieży itd.

Pod ochroną prawa wojennego znajdują się:

 • ludność cywilna: chorzy, ranni, jeńcy, dzieci, kobiety

 • osoby należące do sił zbrojnych, które nie okazują oporu, tzn. złożył broń lub zdały się na łaskę

 • szpitale, formacje sanitarne

 • dobra kultury

Postanowienia te regulują m.in.: Konwencje Genewskie z 1949r., Regulamin i Konwencja Haska z 1907r., Protokół Genewski z 1925r., Deklaracja Petersburska z 1868r.

Podobne prace

Do góry