Ocena brak

Zakaz „reformatio in peius” w postępowaniu administracyjnym

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że :

- rażąco narusza prawo

- rażąco narusza interes społeczny.

Do góry