Ocena brak

Zakaz prowadzenia pojazdów

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w przypadkach, gdy sprawca skazany został za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu w komunikacji, np. spowodowanie katastrofy lub bezpośrednie zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym wodnym lub powietrznym. Zakaz ten orzeka się obligatoryjnie w razie skazania sprawcy, gdy kierował on pojazdem będąc w stanie nietrzeźwości (ponad 0,5 promila alkoholu we krwi), pod wpływem środka odurzającego lub gdy zbiegł z miejsca zdarzenia. Zakaz prowadzenia pojazdu orzeka się w latach (od 1 do 10 lat) lub na zawsze w razie spowodowania katastrofy komunikacyjnej lub ciężkiego wypadku. Następstwem tego wypadku może być śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

Pojazdy mechaniczne – pojazdy poruszające się w ruchu drogowym, pojazdy kołowe i szynowe (samochód, motocykl, tramwaj) oraz inne pojazdy kolejowe, wodne lub powietrzne.

Podobne prace

Do góry