Ocena brak

Zakaz ekstradycji i jej dopuszczalność oraz prawa azylu

Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011

Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana.

Zakazana jest ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych.

W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.

Ekstradycja jest to wydanie władzom innego państwa osoby przez nie poszukiwanej, której zarzuca się popełnienie przestępstwa. Ekstradycja może być stosowana tylko miedzy państwami , które zawarły stosowne porozumienie w formie umowy międzynarodowej.

Jednak jest zasadą powszechnie stosowną, że ekstradycja dotyczy wyłącznie osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa, która schroniła się czy przebywa na terytorium tego państwa, stad jest wydalana.

Nigdy nie stosuje się natomiast ekstradycji własnego obywatela, któremu zarzuca się popełnienie przestępstwa na terytorium innego państwa. Nie oznacza to bynajmniej bezkarności tej osoby, gdyż podlega ona wówczas jurysdykcji sadów we własnym kraju.

O dopuszczalności do ekstradycji orzeka sąd i dopiero na tej podstawie stosowne władze państwa podejmują w tej kwestii decyzje.

Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w RP na zasadach określonych w ustawie.

Prawo azylu służy wyłącznie cudzoziemcom nie jest on przyznawany obywatelom RP, gdyż ten zawsze korzysta z opieki władz państwa, nawet przebywając za granicą.

Podobne prace

Do góry