Ocena brak

Zagrożenie ze strony wyrobów substytucyjnych

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

H. Kreikebaum wymienia kilka podstawowych determinant zagrożenia substy­tucją1. Można tu mówić o cenach względnych produktów substytucyjnych, stopniu zainteresowania substytucją ze strony odbiorców, czy też o kosztach przestawienia pro­dukcji. M. Porter podkreśla z kolei, że wpływ wyrobów substytucyjnych ściśle wiąże się z tradycyjnie rozumianą elastycznością popytu w sektorze.

Substytuty to produkty lub usługi, które mogą spełniać taką samą funkcję, za­spokajać identyczne potrzeby. Są one jednak równocześnie produktami pochodzącymi z różnych dziedzin, branż, sektorów. Ważna w tym przypadku jest wnikliwa analiza już istniejących oraz potencjalnych substytutów czasem w całkiem pozornie odległych sektorach. Analityk powinien szczególną uwagę zwrócić na wyroby substytucyjne, które skutecznie mogą zastępować wyroby danego sektora ze względu na relację cena - efektywność oraz na substytuty wytwarzane przez sektory osiągające wysokie zyski.

 

1 H. Kreikebaum, Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie, jw.,

Podobne prace

Do góry