Ocena brak

Zagrożenie ze strony nowych oferentów

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Nowi producenci wnoszą do sektora nowe zdolności produkcyjne, zasoby i wal­czą o udział w rynku. Należy jednak wyraźnie zdefiniować i podkreślić różnicę pojęć „produkt nowy” i „substytut”.

Produkt nowy jest odmianą produktu wytwarzanego w sektorze, ma podobne lub identyczne cechy użytkowe, różni się jednak od dotychczasowego znakiem firmo­wym, opakowaniem, jakością, technologią i wyglądem. Substytut jest produktem za­stępczym, różniącym się istotnie cechami technologicznymi, ale pełniącym podobne funkcje użytkowe1.

Najznaczniejsza groźba pojawienia się nowych produktów istnieje w sektorach młodych, wzrastających, o dużej dynamice popytu. Zagrożenie substytutami jest silniej­sze w sektorach dojrzałych. W obydwu przypadkach wejście nowych produktów lub substytutów zależy od szeregu istotnych czynników, które zostaną omówione poniżej.

Groźba pojawienia się zarówno nowych wyrobów, jak i substytutów zależy od następujących elementów:

  • atrakcyjności sektora mierzonej jego rentownością oraz stopą wzrostu popytu,

  • wysokości barier wejścia,

  • możliwości działań odwetowych ze strony producentów sektora

  • 1 M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwaI, jw.,

Podobne prace

Do góry