Ocena brak

Zagrożenia związane z systemem okresowej oceny pracowników

Autor /Lesly Dodano /21.04.2011

 

Do najczęściej obserwowanych w praktyce błędów oceniania należą:

 

błędy techniczne – czyli niezrozumienie celów, zasad i procedury oceniania, pomyłki w procedurze ( narzędziach ), nie przygotowanie psychologiczne, merytoryczne i organizacyjne ocenianych i oceniających.

Błędy „w sztuce oceny” z których najczęściej występują:

 

  • Zjawisko promieniowania- kierowanie się w ocenie wrażeniem ogólnym, naginanie ocen cząstkowych ocenianego do wrażenia ogólnego

  • Hallo efekt – sugerowanie się jedną lub kilkoma cechami pozytywnymi (negatywnymi) i uogólnianie ich na cechy pozostałe

  • Efekt kontaktu – formułowanie oceny tym bardziej pozytywnej im częstszy jest kontakt oceniającego z ocenianym.

  • Mechanizm projekcji – podświadome przenoszenie cech własnych na osoby oceniane.

  • Mechanizm atrybucji – nieświadome przenoszenie na ocenianego cech innych osób, z którymi wiążemy lub łączymy ocenianego

  • Tendencje centralne – ocenianie wszystkich na skali przeciętności

  • Faworyzowanie osób – lub zaniżanie oceny na skutek sympatii, znajomości albo urazy i niechęci.

  • Uleganie koneksjom i powiązaniom.

  • Obawa przed narażeniem się.

  • Uleganie stereotypom

Podobne prace

Do góry