Ocena brak

Zagraniczna polityka gospodarcza

Autor /Juzek Dodano /09.06.2011

Problem międzynarodowej współpracy gospodarczej. Zwiększa się jej tempo, zmienia się jej struktura..

Kraje różnią się pod względem rozmiarów i struktury czynników produkcji, dlatego korzystna jest współpraca. Czynniki produkcji: czynniki naturalne(zasoby bogactw naturalnych, warunki klimatyczne, warunki glebowe, położenie geograficzne) to czynniki nieprzenośne.

Czynniki przenośne to przede wszystkim ekonomiczne – kapitał(wysoka mobilność, przepływ dokonuje się błyskawicznie), osiągnięcia naukowo-techniczne(badania naukowe, ich rezultaty przenoszone za odpowiednią opłatą, mniej korzystne gdy jakiś kraj jest tylko ich importerem), zasoby czynnika pracy- nie tylko ilośc, ale przede wszystkim jakość(poziom i struktura kwalifikacji, jest w określonym stopniu przenośny).

Kraje różnią się chłonnością rynku wewnętrznego(St.Zj. maja chłonny rynek)chłonny wewnętrzny rynek- istnieje możliwość korzystania z wielkiej skali produkcji tylko na rynku wewnętrznym.

Te różnice powodują wielorakie skutki- określone kraje mają większą predyspozycję do wytwarzania określonej produkcji w porównaniu z innymi(np. wydobywanie ropy).

Współpraca międzynarodowa wiąże się z przepływem czynników produkcji, otwieranie granic to nie tylko przepływ towarów, ale i czynników produkcji. Zmienia się struktura zasobów w poszczególnych krajach w oparciu autonomiczne i zewnętrzne zmiany. Skutki: na rynku nowi eksporterzy, konkurencja się zaostrza. Strumienie przepływu są urozmaicone (nie tak jak kiedyś z jednej strony surowce, z drugiej towary przetworzone). Kraje upodabniają się do siebie pod względem posiadanej struktury czynników przenośnych produkcji.

Wniosek : powinna więc maleć wymiana międzynarodowa, bo coraz więcej krajów powinna mieć takie same produkty. W wyniku przepływu czyn. prod. maleje także przewaga niektórych krajów, a rośnie innych. Dlaczego dynamika nie słabnie, a nawet rośnie?

  • Coraz większe znaczenie mają korzyści wielkiej skali produkcji. Poziom kosztów jednostkowych maleje, gdy zaawansowana technika jest na wielką skalę(efektywność badań naukowych rosnie, gdy mogą efekty być wykorzystane na wielką skalę). Reklama, wejscie na inny rynek wymaga ogromnych nakładów, inaczej się nie opłaci.

  • Niepodzielność czynników produkcji- rosnie w miarę postępu technicznego. Gdy zaawansowana technika to potrzeba dużo kapitałów. Ale ten duży przyrost produkcji musi mieć zbyt.

Wymianę napędza handel podzespołami produkcji.

Korzyści są wielorakie: korzyści wynikające z możliwości dostosowania produkcji do struktury zasobów w warunkach gospodarki otwartej. Możemy wytwarzać te produkty w których jesteśmy lepsi, bo mamy lepsze czynniki, a możemy rezygnować z produkcji towarów, którzy inni robią lepiej. To się zmienia pod wpływem czynników produkcji przepływajacych.

W gospodarce zamkniętej te korzyści znikają, bo trzeba wytwarzać te produkty na które jest zapotrzebowanie.

Podobne prace

Do góry