Ocena brak

Zagęszczanie mleka

Autor /kokoszka Dodano /28.05.2014

W technologii mleczarskiej zagęszczanie mleka przeprowadza się głównie metodą odparowania wody. Proces ten stosuje się przy produkcji mleka zagęszczonego, proszku mlecznego i serwatkowego oraz laktozy. Dla mleka do przerobu stwarza się takie warunki, aby mimo umiarkowanej temperatury parowanie odbywało się w całej objętości cieczy, czyli gdy ona wrze. Wykorzystuje się tu zjawisko, iż w miarę obniżania ciśnienia wrzenie wody zachodzi w coraz to niższej temperaturze. Prężność nasyconej czystej pary wody przy temperaturze 100°C odpowiada 1 atm (101,3 kPa), ale jeżeli obniżymy ciśnienie otoczenia do 0,02 atm (2,3 kPa), to woda będzie wrzała już w tempreaturze 20°C. Zalety wyparek próżniowych wyrażają się zatem dużą wydajnością oraz faktem, że zagęszczenie może odbywać się w niskiej temperaturze, co zmniejsza możliwość rozkładu witamin, powstania reakcji brązowienia itp.

Produkcja mleka zagęszczonego niesłodzonego

Mleko zagęszczone jest produktem uzyskanym w wyniku częściowego odwodnienia mleka, a następnie jego utrwalenia przez dodatek sacharozy (mleko zagęszczone słodzone) lub sterylizację (mleko zagęszczone niesłodzone). Zagęszczanie mleka przeprowadzamy na wyparce próżniowej. Następnie otrzymany półprodukt podgrzewamy do temperatury 60- 70°C i poddajemy jednostopniowej homogenizacji, przy ciśnieniu 15-20 MPa. Następuje dodatek stabilizatora i sterylizacja produktu.

Produkcja mleka zagęszczonego słodzonego

Czynności technologiczne wyrobu mleka zagęszczonego słodzonego do procesu pasteryzacji włącznie prowadzi się tak samo jak w przypadku mleka zagęszczonego niesłodzonego, z wyjątkiem procesu słodzenia, tj. dodania syropu (sacharozy). Zagęszczanie słodzonego mleka przeprowadza się przy użyciu wyparki.

 

Podobne prace

Do góry