Ocena brak

ZAGADNIENIE UNIWERSALIÓW

Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011

Na otaczający nas, empirycznie dany  świat składają się rozmaite przedmioty jednostkowe, natomiast w naukach poszukuje się wiedzy ogólnej, formułowanej za pomocą ogólnych pojęć. W jaki sposób to, co ogólne, odnosi się do tego, co jednostkowe?

Czy istnieje ogół i jaką rolę odgrywa w naszym poznaniu? Oto zagadnienie uniwersaliów, czyli powszechników, zagadnienie szczególnie  Ŝywo dyskutowane w średniowieczu, wzbogacone o nowe aspekty przez współczesną logikę i matematykę. Główne stanowiska: nomi-nalizm, konceptualizm, realizm umiarkowany, realizm skrajny.

Podobne prace

Do góry