Ocena brak

Zagadnienie przedmiotów idealnych

Autor /Nikos Dodano /05.07.2011

Związane jest to ze sporem między apriorystami i empirystami o własne metody poznania tj. empiryczną i aprioryczną. Apriorystą był Platon, który sądził, że tylko poznanie rozumowe prowadzi do poznania tego, co istnieje naprawdę. Jeżeli poznanie rozumowe zaznajamia nas z prawdziwą rzeczywistością, to tą rzecz. mogą być tylko obiekty dające się uchwycić wyłącznie za pomocą pojęć. Nie są zatem w tym rozumieniu przedmioty, których doświadczamy za pomocą zmysłów.

Obiekty te dające się abstrakcyjnie poją myślą, niedostępne spostrzeżeniu ani wyobrażeniu Platon nazwał ideami. Ideami mają być przede wszystkim przedmioty ogólne(człowiek, sprawiedliwość, dobro itp.) Zdaniem Platona tylko świat idei stanowi prawdziwą rzeczywistość, a świat rzeczy jednostkowych, dostępny poznaniu zmysłowemu nie jest taką rzeczywistością.

Podobne prace

Do góry