Ocena brak

Zagadnienie kryzysu legitymatywności wg. Habermasa

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

System taki ma problem z uprawomocnieniem władzy.

Wg Habremansa demokracja musi być demokracją formalną aby ten system mógł funkcjonować (my nie uczestniczymy w decyzjach).

Demokracja materialna odwołuje się do głosu większości i wg. Habermansa jest we współczesnym społeczeństwie niemożliwa.

Dodatkowe elementy społeczeństwa w ujęciu Habermasa

System uprawnień-jego konieczność wynika stąd, że mechanizm rynkowy ulega ograniczeniu, ideologia wolnej przedsiębiorczości i sprawiedliwej wymiany państwo, które interweniuje wymaga aprobaty dla swoich działań ze strony społeczeństwa, to prawomocnie dokonuje się poprzez system powszechnych wyborów. Habermas nazywa ten system demokracji formalnej, bo obywatele nie mają wpływu na decyzję, ale na wybór tych, którzy podejmują decyzję. Dzięki temu istnieje pewna niezależność w wyborze obywateli.

Demokracja materialna-o większości spraw decydują sami obywatele. Wg Habermasa jest niemożliwa gdyż istnieje w niej prywatna własność, która jest nierówno rozdzielona i istnieje konflikt interesów. Rząd musi mieć w tym systemie swobodą podejmowania decyzji, żeby mógł rozwiązywać sprzeczności między:

  1. Interesy poszczególnych kapitalistów-wielkich właścicieli, którzy mają własne interesy

  2. Interesy klasy kapitalistycznej jako całości-musi mieć warunki do istnienia żeby być konkurencyjną

  3. Interesy konsumentów-rzemieślników, robotników, pracowników handlu i usług.

Tylko państwo zna siłę poszczególnych interesów i o tym rządzi, dlatego też w takich warunkach możliwa jest demokracja formalna (gdzie rządzący nie mają związanych rąk) utajony konflikt klasowy- specjalny mechanizm, który polega na tym, że pracownika

W XiX występował w postaci jawnej, dziś został utajniony. Polega to na tym, że umowy o pracę zawierane są nie pomiędzy poszczególnymi pracownikami a pracodawcami, a pomiędzy związkami zawodowymi. Jest to związane z negocjacjami, które komplikują warunki pracy (ryzyko strajku generalnego) Pracodawcy ponoszą koszta związane z lepszymi warunkami wyrównują sobie poprzez wzrost cen-w ten sposób mamy inflację. Ceną wg. Habermasa za ponoszenie braku konfliktu jest powiększenie się ubóstwa, inflacja i trwały kryzys. Dzięki temu mechanizmowi po wojnie udało się uniknąć konfliktu klasowego, a także udało się wydłużyć cykl koniunkturalny między jedną recesją a drugą. Ponadto rezultatem tej sytuacji jest przerzucenie kryzysu na grupy słabe; pensjonariusze, konsumenci, uczniowie.

Cały proces powoduje narastanie tendencji, które wchodzą na inne i doprowadzają do sięgania w życie prywatne rodziny-rozszerza się sfera regulacji prawno państwowej→kryzys prawomocny. Ten system musi gwarantować aktywność społeczną. Poza tym dochodzi do zatamowania kryteriów wymiany. Kapitalizm opiera się na inicjatywie.

Podobne prace

Do góry