Ocena brak

ZAGADNIENIE JAKOŚCI ZMYSŁOWYCH

Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011

Jednym ze szczegółowych zagadnień prawdziwości poznania ludzkiego jest zagadnienie tzw. jakości zmysłowych, związane z oceną sprawności poznawczej spostrzeŜeń zmysłowych. Zagadnienie to wiąŜe się ze sporem między realizmem a idealizmem.

Podobne prace

Do góry