Ocena brak

Zagadnienie duszy i ciała

Autor /Nikos Dodano /05.07.2011

Teorie próbujące rozwiązać kwestię ostatecznych składników przyrody formułują różne kierunki znane pod nazwami: dualizmu, materializmu, spirytualizmu czy teorii identyczności.

Dualizm zasadniczą tezą jest istnienie zarówno substancji duchowej jak i cielesnej. Występuje on w postaci skrajnej (filozofia Kartezjusza oraz św. Augustyna), umiarkowanej (filozofia Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu). Wg Arystotelesa samoistnie istnieją tylko ciała, w każdym jednak ciele występują dwa czynnikimateria i forma. Człowiek jest uduchowionym ciałem, składającym się z materii i duszy. Jednak ciało i dusz nie są to twory równorzędne co do sposobu swego istnienia, ciało jest substancją zdolną do samoistnego istnienia, dusza zaś jako forma, istnieje tak jak istnieją cechy, a więc istnieje tylko dzięki ciału. Radykalna postać dualizmu traktuje dusze i ciała równorzędnie, uznając zarówno jedne jak i drugie za byty samoistne.

Podobne prace

Do góry