Ocena brak

Zagadnienie ciągłości państwa a problem sukcesji praw i zobowiązań md.

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

W średniowieczu państwa powstawały i znikały w wyniku zawojowania, podziałów pomiędzy członków panującej władzy, łączenie lub dzielenie królestw przez małżeństwa itp. w czasach współczesnych państwa panują przede wszystkim w konsekwencji prawa narodów do samostanowienia - do tworzenia własnej organizacji państwowej. W dalszym ciągu następuje proces łączenia i separacji ale jest on wynikiem woli władców i konsekwencją rozwijania się świadomości narodowej. Powstanie jak też znikanie państw stwarza w stosunkach md. problem sukcesji czyli przejęcia praw i obowiązków w odniesieniu do określonego terytorium.

PROBLEM SUKCESJI POWSTAJE gdy dotychczasowy podmiot zachoruje, nie istnieje upoważnienie przy odrywaniu się części terytorium, czy uzyskaniu niepodległości przez kolonię lub terytorium znajdującym się pod danym panowaniem, gdy dotychczasowy podmiot suwerenny przestaje istnieć bądź w przypadku rozpadnięcia się bądź wejścia w skład całkowicie nowego państwa. Gdy następuje przejście części terytorium w wyniku cesji między państwami. Ogólne: sukcesja to rezultat zmiany zwierzchnictwa terytorialnego nad częścią lub całością określonego terytorium państwowego.

Przedmiotem sukcesji mogą być: umowy międzynarodowe, zobowiązania i prawa pozatraktatowe, członkostwo w organizacji md. Jeśli idzie o sukcesję w przedmiocie traktatów to w praktyce państw powstałych w wyniku dekolonizacji wyróżnić można w odniesieniu do traktatów wielostronnych postępowanie zgodne z tzw. teorią TABULA RASA- nowo powstałe państwo uznaje, że nie jest związane żadnymi umowami wielostronnymi z metropolią.

Teoria prawa wyboru: nowo powstałe państwo dokonuje wyboru wskazując jakie umowy pragnie utrzymać w mocy. Umowy dwustronne: wykształciła się praktyka, zgodnie z którą umowa jest obowiązująca jeśli obie strony na to się zgadzają. Nowo powstałe państwo nie przyjmuje wszystkich zobowiązań poprzedników szczególnie zobowiązania militarne, politycznie muszą być potwierdzone, z reguły wymagana jest negocjacja istniejących zobowiązań.

Podobne prace

Do góry