Ocena brak

ZAGADNIENIA RODZAJÓW LITERACKICH, półrocznik nauk.

Autor /Elwirka Dodano /06.04.2012

ZAGADNIENIA RODZAJÓW LITERACKICH, półrocznik nauk., wyd. w Łodzi od 1958 przez ŁTN, pod red. S. Skwarczyńskiej, J. Trzynadlowskiego, W. Ostrowskiego. Czasopismo poświęcone zagadnieniom genologii, o zasięgu międzynar. (materiały publ. w sześciu językach: pol., ros., ang., franc., niem., włoskim). Podejmuje tematy z zakresu teorii rodzajów i gatunków lit., ich genezy, rozwoju, przekształceń, krzyżowania, żywotności i zamierania, funkcjonowania w materiale lit., stosunku do indywidualnego charakteru dzieła literackiego itp. Zajmuje się też metodologią i historią badań genologicz-nych. Materiały ukazują się w działach: Rozprawy i artykuły (obszerne źródłowe prace o charakterze hist., teoret. i komparatyst), Przeglądy i recenzje (omówienia nowszych zagr. publikacji prezentujących m. in. stan badań genologicznych w poszczególnych krajach); stały Słownik rodzajów literackich obejmuje terminologię rodzajową i gatunkową w zakresie literatury powszechnej, oprać, przez teoretyków literatury i badaczy poszczególnych literatur.

Podobne prace

Do góry