Ocena brak

ZAGADNIENIA PRAWNE

Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011

 

Powstająca firma jest przedsiębiorstwem zakładanym przez osobę fizyczną. W dalszej perspektywie przewidziana jest jej konwersja w spółkę z o.o.

Ta forma rozpoczęcia działalności - czyli rejestracja na osobę fizyczną wybrana została głównie ze względów kapitałowych. Fundusze, którymi założyciel dysponuje, nie pozwalają na wybranie korzystniejszej formy działalności - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwagi na brak kapitału zakładowego ( 50 tyś złotych ) i konieczność prowadzenia pełnej księgowości.

Kroki podjęte podczas tworzenia przedsiębiorstwa:

  • rejestracja w urzędzie gminy pod nazwą "Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MAGA", w skrócie P.H.U. "MAGA". Przy rejestracji, jako zakres działalności podano handel materiałami budowlanymi, transport materiałów budowlanych, usługi budowlane ( dekarskie ) związane z wykonywaniem pokryć dachowych.

  • rejestracja w powiatowym urzędzie statystycznym - uzyskanie numeru REGON-u.

  • założenie konta firmowego w banku, wyrobienie pieczątki.

  • złożenie formularza aktualizującego NIP w urzędzie skarbowym z numerem firmowego konta.

  • zgłoszenie do ZUS w celu uregulowania kwestii składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

  • wykupienie ubezpieczenia chorobowego

 

Personel zatrudniony będzie w firmie na różnych warunkach, uzależnionych od sprawowanych funkcji, wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz przydatności dla przedsiębiorstwa.

Pracownicy sezonowi - na podstawie umów o dzieło, stali - na podstawie umowy o pracę.

W początkowym okresie działalności przewidziano zatrudnienie, poza właścicielem, pięciu osób - pracownicy działu handlowego, magazyniera, pracowników budowlanych - dekarzy ( trzy osoby ).

Wynagrodzenie dla pracownicy działu handlowego przewidziano w formie stałej podstawy oraz dodatkowo motywującej prowizji od obrotów firmy, dla magazyniera - w formie stałej pensji.

Dekarze wynagradzani będą w systemie zadaniowym - za wykonaną pracę plus niewielka stała podstawa.

Do rozliczeń z urzędem skarbowym zatrudniono biuro rachunkowe, wybrano formę opodatkowania na zasadach ogólnych - z uwagi na przewidywaną wysoką wartość obrotów. Wybrane biuro rachunkowe posiada zaświadczenia o odpowiednich kwalifikacjach do świadczenia usług oraz ubezpieczenie na wypadek popełnienia błędu.

Podobne prace

Do góry