Ocena brak

Zagadnienia polityki personalnej w administracji - Rutyna administracyjna

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Doświadczenie jest niewątpliwie korzystną cechą nabytą przez pracownika, to jednak może przerodzić się w stan, gdy złe strony zmechanizowania przeważą nad dobrymi, a nazywa się to zrutynizowanie pracownika adm. Rutyna lub przyzwyczajenie osłabia potrzebę i chęć ponoszenia wysiłku umysłowego przy załatwianiu sprawy. Rutyna w części zastępuje myślenie, a co za tym idzie:

1. Konserwatyzm myślenia, zawsze lepsze jest wczoraj.

2. Tendencja klasyfikowania zjawisk i osób wg. schematu "białe - czarne".

3. Nieuwzględnienie proporcji w administrowaniu, zacieranie różnic między rzeczami drobnymi a zasadniczymi.

4. Zatracanie własnego sądu, a co za tym idzie osłabienie odwagi cywilnej.

5. Brak obiektywizmu w ocenie współpracowników.

6. Nieumiejętność krytykowania i przyjmowania krytyki.

Rutyna adm. oznacza głębokie zmechanizowanie pracy, możliwe przy wąskiej specjalizacji czy też przy długotrwałej pracy w zakresie wąsko ujętych zagadnień.

Podobne prace

Do góry