Ocena brak

Zagadnienia polityki personalnej w administracji - Intensywność pracy i wypoczynku

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Problematyka ta nie jest typowa dla nauki adm. Każda trwale wykonywana praca może być źródłem zmęczenia. Dlatego czasami skrócenie czasu pracy może spowodować większą efektywność wyników. W tej sytuacji nie długość czasu pracy, lecz harmonijna proporcja między rzeczywistym wysiłkiem w pracy a odpoczynkiem stanowi o optymalnym końcowym wyniku pracy. Przemęczenie pracownika może wynikać z:

1. Układu stosunków osobistych pracownika, np. spór z towarzyszami pracy, nieufność kierownictwa.

2. Charakteru samej pracy:

- to zmęczenie wynikające z tytułu szczególnego napięcia uwagi i odpowiedzialności

- to zmęczenie wynikające ze względu na szczególny charakter pracy osobistej i na duży wkład własnego wysiłku nerwowego

- to zmęczenie wynikające z monotonii pracy

- to zmęczenie wynikające z niewłaściwych zewnętrznych, technicznych warunków pracy pracownika

Nauka o człowieku zna dwie formy wypoczynku: bierny i czynny. Wypoczynek bierny jest korzystną formą wypoczynku dla pracowników wykonujących ciężkie prace fizyczne. Wypoczynek czynny zaś, jest dobry dla pracownika umysłowego.

Podobne prace

Do góry