Ocena brak

Zagadnienia organizacyjne w administracji - Zakres działania organu administracyjnego

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Dla wyjaśnienia zakresu kompetencji organu adm. istotne znaczenie ma rozstrzygnięcie dylematu: tworzenie wąsko wyspecjalizowanych organów adm. czy też powoływanie organów o kompetencjach szerokich. "W ogóle" nie możliwe jest stwierdzenie, czy korzystniejsze są jednostki wyspecjalizowane, czy o kompetencjach szerokich. Decyduje bowiem o tym aktualna sytuacja. Specjalizowanie się jednostek powoduje ich wzrost ilościowy i rozproszenie kompetencji. Jest oczywiste, że organ wewnętrznie mniej rozczłonkowany jest łatwiejszy do kierowania, podczas gdy kierownictwo organu o mniejszej ilości szczebli pionowych, a o szerszym zasięgu kompetencji jest trudniejsze.

Łatwość koordynowania spraw, wzgląd na oszczędność czasu obywatela, możność zorganizowania bardziej ekonomicznej obsługi przemawiają za tworzeniem samoistnych jednostek o szerokich a pokrewnych kompetencjach. Dopiero w ramach tych jednostek powstawać mogą komórki o wysokiej specjalizacji.

Podział budowy wewnętrznej organy adm. jest dokonywany wg.:

- specjalności merytorycznej

- specjalności form wpływania na zagadnienia

Taki podział ma też ujemne strony, rodzi się podział na gałęzie adm. w zależności od tego, kogo się obsługuje.

Podobne prace

Do góry