Ocena brak

ZAGADNIENIA MARKETINGOWE.

Autor /Evelyn Dodano /12.04.2011

 

Tworzona firma będzie przedsiębiorstwem handlowo-usługowym działającym w branży budowlanej. Wybrana specjalizacja to pokrycia i materiały służące do wykonania prostych konstrukcji dachowych - zarówno nowo powstających jak i remontowanych, oraz działalność usługowa ściśle związana z wymienionym segmentem budownictwa. Firma ma obsługiwać inwestorów indywidualnych - z uwagi na małe ryzyko niewypłacalności, sporadycznie - zamówienia publiczne, w sytuacjach gdy wielkość zamówienia i koszty wadium nie przekroczą możliwości finansowych przedsiębiorstwa.

Udział w dużych projektach inwestycyjnych, głównie jako oferent usług w ramach podwykonawstwa, traktowany jest z dużą ostrożnością i przewidywany w późniejszym okresie działalności, po okrzepnięciu firmy.

Dlaczego pokrycia dachowe? Wg właściciela wybór ten jest uzasadniony następującymi względami:

  • zamożność społeczeństwa będzie stopniowo wzrastać, tym samym budownictwo jednorodzinne czeka dalszy rozwój.

  • istnieje w kraju duża liczba obiektów wymagających remontu - najczęściej wymiany pokrycia

  • większość trendów i mód w budownictwie polskim pochodzi z Niemiec - tam standardem jest zabudowa jednorodzinna z solidnym i trwałym dachem.

 

Regionem działania przedsiębiorstwa będzie Dolny Śląsk. Wybrano na miejsce działalności miasto .......... Firma ma mieć siedzibę w budynku z powierzchnią magazynową umożliwiającą składowanie najpotrzebniejszych materiałów, oraz placem dla składowania materiałów ciężkich.

Wg planów firma działać będzie na obszarze o promieniu nie większym niż 80-90 km od .......... Szacunkowo jest to teren zamieszkany przez co najmniej 1 mln. osób. Jeżeli ostrożnie przyjmiemy, że co czterdziesta z tych osób jest właścicielem budynku, a dach każdego z tych budynków wymaga remontu lub wykonania od podstaw średnio raz na 20 lat - otrzymamy liczbę 1250 budynków rocznie. Wartość materiałów i robocizny dla średniego dachu poddanego remontowi to co najmniej 10-20 tyś złotych., a dla dachów nowo budowanych 20-40 tyś złotych. Nie jest to więc mały rynek. Oczywiście nie można wykluczyć sporadycznych realizacji w regionach bardziej odległych

Planuje się wykreowanie wizerunku firmy jako "najlepszego przyjaciela" klienta, ale i wykonawców, mających ogromny wpływ na decyzje inwestorów.

Elastyczne godziny pracy i stała gotowość do rozwiązywania problemów, dotrzymywanie zawsze danego słowa i dbanie o samopoczucie zainteresowanych, odpowiedzialne i szybkie reagowanie na zastrzeżenia, reklamacje i uwagi, pogłębianie posiadanej wiedzy, rozbudowywanie kontaktów, szeroki wachlarz oferowanych towarów - nie tylko pospolitych ale i sporadycznie używanych - oto recepta na sukces i podkreślenie swojej inności w stosunku do innych oferentów.

Dobór materiałów do możliwości finansowych, ale i przedstawianie korzyści z wyboru rozwiązań pozornie droższych, profesjonalne wykonawstwo z naciskiem na detale najistotniejsze dla trwałości i niezawodności wykonanych prac oraz nienaganna obsługa i serwis - oto motto firmy.

Misję można streścić w następujących słowach: "niezawodność i poczucie bezpieczeństwa nad głową".

W zamierzeniach firma ma operować możliwie szeroką gamą materiałów służących do poprawnego wykonania trwałych i szczelnych dachów, oferować usługi doradcze związane z doborem asortymentu stosownie do gustu, zasobności i potrzeb klientów, "prowadzić" całą transakcję w sposób nienaganny i możliwie komfortowy dla odbiorców.

Branymi pod uwagę materiałami są pokrycia dachowe - dachówki ceramiczne i cementowe, blachy dachowe, gonty papowe, papy, folie dachowe, systemy rynnowe, okna dachowe, ocieplania poddaszy. Poza tym firma ma zamiar zajmować się również dystrybucją narzędzi dekarskich, klejów, taśm, akcesoriów ciesielskich, blach arkuszowych.

Niezbędna będzie współpraca z okolicznymi tartakami - dobrej jakości drewno na konstrukcje dachowe jest podstawą do wykonania długowiecznego dachu.

Usługi wykonawcze ( dekarskie ) jako działalność dodatkowa mają umożliwić skuteczniejsze konkurowanie z istniejącymi firmami handlowymi.

Niemniej w założeniach przyjętych przez właściciela, w razie silnego nacisku konkurencyjnego ze strony firm zza Odry - co w obliczu integracji z UE i ogromnej nadprodukcji materiałów budowlanych w Niemczech - i cenach często niższych niż w Polsce, jest realne, awaryjnym wariantem rozwoju firmy byłoby całkowite oparcie się na wykonawstwie.

Tutaj konkurencja czysto niemiecka jest mało prawdopodobna z uwagi na zdecydowanie droższą robociznę.

Działalność usługowa na rynku niemieckim nie jest jednak przewidywalna, przynajmniej w najbliższym czasie, z uwagi na jego hermetyczność i kontyngenty obowiązujące w budownictwie, oraz silną pozycję miejscowych cechów dekarskich broniących tamtejszego rynku.

Do transportu materiałów na budowy firma korzystać będzie z usług miejscowych przewoźników dysponujących odpowiednim taborem transportowym oraz w porozumieniu z producentami, z których część zapewnia dostawę do klienta.

Dowóz elementów drobnowymiarowych firma zapewniać będzie sama.

Ważnym sprawą w tego typu działalności jest zapewnienie sprawnego tzw. serwisu dekarskiego. Pod pojęciem tym rozumie się dostarczanie zaprzyjaźnionym, czyli zaopatrującym się w firmie ekipom dekarskim niewielkich ilości materiałów niezbędnych do ukończenia prac "na telefon".

Wykonawstwo pokryć dachowych jest bowiem zajęciem w dużej mierze sezonowym, oczywiste jest więc, że oszczędzając czas wykonawcy zajętego na budowie od wczesnych godzin rannych po wieczór i dostarczając na żądanie określone detale zyskuje się jego wdzięczność. Jak wynika z obserwacji, dekarze odwdzięczają się za te przysługi sprowadzając klientów, czy polecając zakup materiałów w konkretnej firmie.

Integrację dekarzy z firmą zamierza się pogłębić poprzez organizowanie okazyjnych pikników, czy tzw. szkoleń producenckich, podczas których ludzie z branży spotykają się w mniej oficjalnych warunkach, wymieniają poglądy, doświadczenia, nawiązują nowe kontakty.

Ponieważ przedsiębiorstwo zamierza wspomagać sprzedaż własnym wykonawstwem, konieczne będzie podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez uczestnictwo w szkoleniach praktycznych organizowanych zarówno przez producentów materiałów pokryciowych, jak i ośrodki szkoleniowe prowadzące działalność edukacyjną.

Sprawdzonym w praktyce rozwiązaniem organizacyjnym jest grupowanie robotników ( dekarzy ) w brygady robocze o składzie 3-4 osobowym. Zamiarem właściciela jest zorganizowanie 1-2 takich ekip. Nad większą ich liczbą trudno zapanować bez zaufanych ludzi.

Trzonem każdej z nich byliby pracownicy doświadczeni, o niemałych kwalifikacjach, nieźle opłacani. Uzupełnienie składu stanowić mają niewykwalifikowani robotnicy, pracujący pod okiem wspomnianych "brygadzistów", traktowani jako personel sezonowy. Zaletą takiego rozwiązania jest utrzymywanie niewielkiej tylko liczby doświadczonych ludzi w martwym sezonie.

Ma to ich zniechęcić do zakładania własnych firm, a dobre warunki pracy mają skłaniać do unikania ryzyka z tym związanego. Wyszkolenie dobrego dekarza trwa przynajmniej 3 lata i nie opłaca się często wymieniać robotników w trosce o jakość wykonywanej pracy.

Łatwo natomiast rozbudować w razie potrzeby tak zorganizowaną ekipę o nowych, mniej doświadczonych pracowników, którzy spełniając funkcje pomocnicze pozostawiają kluczowe do wykonania trwałego pokrycia szczegóły specjalistom.

Region wykonywania działalności jest terenem z "niższej półki" dochodów ludności. Niemniej istniejące, w pewnym sensie konkurencyjne projekty nie są tak wyspecjalizowane. Skupiają się raczej na handlu "garmażerką" budowlaną, rzadko też podpierają się działalnością usługową.

Podobne prace

Do góry