Ocena brak

Zagadnienia kontroli przestrzegania prawa adm. (normy prawa bezpośrednio kształtujących sytuację prawną adresata)

Autor /Makary Dodano /25.11.2011

Przestrzeganie prawazachowanie zgodne z treścią norm prawnych. Stan, w którym adresaci obowiązków zachowują się zgodnie z nimi, a adresaci uprawnień nie wykraczają poza ich granice

Pojęcie kontrolikontrola przestrzegania norm b.k.s.p. jest prowadzona przez organy adm. pub. rządowej lub samorządowej

  • kontrola przestrzegania norm prawa adm. zbieżna jest gdy chodzi o jej pojęcie z ogólnymi przejawami kontroli, czyli:

    1. zbadanie istniejącego stanu rzeczy

    2. porównanie stanu istniejącego z pożądanym

    3. wyjaśnienie przyczyn powstania rozbieżności

    4. sformułowanie zaleceń mających na celu nie dopuszczenie do podobnych rozbieżności w przyszłości

Podobne prace

Do góry