Ocena brak

Zagadnienia kontroli i inspekcji - Podstawowe funkcje kontroli

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Kontrola jest jednym ze składników funkcji administrowania, zarządzania czy kierowania i jako nierozłączny czynnik tej funkcji istnieje w adm. każdego państwa. Charakteryzuje się specyficznymi cechami, które wynikają stąd, że kontrola nie jest czynnością pierwotną ani samodzielną. Kontrolować można tylko coś, co zaistniało. Zmierza do ulepszenia, usunięcia błędów, czy zapobieżenia im.

Działania kontroli za pośrednictwem przepisów prawnych schodzi czasami na drugi plan, a na czoło wysuwają się instrumenty działania ekonomicznego. W adm. zmienia się nieco pozycja organów kontroli, gdyż badają one wykorzystanie prawnych możliwości wykonania przez adm. funkcji organizatorskich i czy są one zgodne z ustalonym kierunkiem działania (kontrola ilościowa - kompletne wykonanie zadań, kontrola prawidłowości drogi, na której zadania te są wykonywane).

Kontrola jest to:

- obserwowanie

- ustalenie, wykrywanie stanu faktycznego

- porównywanie rzeczywistości z zamierzeniami

- występowanie przeciw niekorzystnym zjawiskom

- sygnalizowanie jednostkom kompetentnym o dokonanych spostrzeżeniach

Ani nadzór, ani kontrola nigdy nie będą celem dla siebie. Nadzór może być różnie usytuowany w funkcjonowaniu organów adm., np. jako:

- nadzór prewencyjny (obowiązek wcześniejszego uzgodnienia decyzji lub jej zatwierdzenie)

- nadzór następczy (dopuszczalność uchylania decyzji w różnym zakresie)

- nadzór represyjny (możliwość zawieszenia w działalności lub pozbawienie sprawowania urzędu przez osobę podległą nadzorowi)

Kontrolę można wyróżnić:

- wstępną (kontrola dopiero zamierzonych czynności)

- faktyczna czy następcza (kontrola trwających już czynności lub kontrola czynności zamkniętych)

Podobne prace

Do góry