Ocena brak

Zagadnienia kontroli i inspekcji - Metody działania kontroli

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

Metody mogą być oceniane różnie i oświetlane z wielu pozornie nie wiążących się ze sobą punktów widzenia. Należy więc podać podstawowe założenia metodologiczne, które są wykorzystywane w pracy kontrolera:

1) Dobór momentu kontroli. Powinno to być wtedy, gdy już się wykrystalizowała wstępna linia rozwiązania sprawy, ale gdy jeszcze nie jest za późno na wprowadzenie zmian.

2) Kształtowanie metod pracy kierownika wynika z potrzeby rozwiązania problemu, czy stosować kontrole nieprzewidziane, zaskakujące, czy też kontrole zapowiedziane.

3) Chodzi tu o zakres spraw objętych zainteresowaniem kontrolera w toku prowadzonej kontroli. Potrzebna jest specjalizacja kontroli, która prowadzi do obejmowania przez kontrolera wąskiego wycinka działalności adm. (kontrole problemowe). Jest to jednak niebezpieczne, gdyż podstawową rolą kontroli jest uogólnienie określonych zagadnień.

4) Chodzi tu o sprawę materiału, który jest przedmiotem kontroli. Jeżeli chodzi o kontrolę dotyczącą liczb i faktów, to nie ma problemu zazwyczaj. Trudniej jest, jeżeli trzeba sprawdzić efekty pracy lub ocenić trzeba organizację pracy, wtedy najłatwiej posłużyć się protokołami sprawozdawczymi (inspekcje organizacyjne). Jednak poprzestanie tylko na tym, spowoduje iż kontrola nie będzie obiektywna.

Kontrole wyspecjalizowane należy dopełniać kontrolami generalnymi. Tego rodzaju kontrola obejmuje całość funkcjonowania i dorobku kontrolowanej jednostki, a prowadzi je zespół kontrolerów. By organ mógł skorzystać z przeprowadzonej kontroli stosuje się zasadę jawności kontroli w stosunku do kierownictwa kontrolowanego organu (podpisywanie protokołu). Kontrola musi naświetlić zarówno pozycję i tok rozumowania działającego organu, jak i uwzględnić punkt widzenia "konsumenta" działalności administracyjnej.

Podobne prace

Do góry