Ocena brak

Zagadnienia i pytania stosowane w trakcie rozmów kwalifikacyjnych

Autor /Paulinxd Dodano /29.03.2013

Zasadniczym zadaniem komisji jest uzyskanie od kandydatów maksimum informacji, na podstawie których dokonuje wnioskowania na temat kompetencji i umiejętności kandydata. Informacje te powinny w tym przypadku dotyczyć głównie:

•    umiejętności analizowania sytuacji zawodowych, dokonywania ich diagnozy i prezentacji;

•    umiejętności odpowiedniego zachowania się w sytuacjach społecznych i trudnych;

•    efektywnego i pełnego komunikowania się z ludźmi;

•    zdolności przewidywania i myślenia o przyszłości;

•    całościowego, systemowego widzenia problemów zakładu lub własnego stanowiska i działalności na tym stanowisku;

•    poziomu motywacji kandydata, jego zainteresowania karierą kierowniczą;

•    celów osobistych.

Sposobem uzyskiwania takich informacji w rozmowie kwalifikacyjnej jest wypytywanie, czyli zadawanie pytań na różne tematy, stawianie kandydata w różnych hipotetycznych sytuacjach („Co by było, gdyby...?” itp.). Zaletą rozmów komisyjnych jest to, że różni członkowie komisji mogą zadawać różne pytania, z różnych dziedzin i z różnych punktów widzenia, dając pozostałym członkom okazję do wyciągania wniosków o możliwościach, kompetencjach i postawach kandydata. Pytania powinny być tzw. pytaniami otwartymi, czyli takimi, które wymagają obszerniejszych wypowiedzi i przedstawienia wielu danych, a nie tylko odpowiedzi typu „tak - nie”.

Oto przykładowe zagadnienia, tematy i pytania zadawane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej:

•    Umiejętności zawodowe, przygotowanie formalne (wykształcenie i specjalizacje itp.).

•    Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej, szczególne doświadczenia zawodowe.

•    Zainteresowania zawodowe - czy są realizowane, dlaczego nie są? W jakich warunkach byłyby zrealizowane?

•    Wyobrażenie o idealnym rodzaju pracy, najbardziej zgodnym z możliwościami kandydata.

•    Najtrudniejsze sytuacje zawodowe dotychczas; co sprawiało mu kłopoty?

•    Jakie problemy w pracy są - jego zdaniem - najtrudniejsze, najbardziej dokuczliwe, a jakie są najciekawsze, stawiające wyzwania?

•    Z czego czerpie największą satysfakcję - w pracy, poza pracą?

•    Co chciałby osiągnąć w karierze zawodowej (jakie są jego aspiracje?) Kim chciałby być za pięć, dziesięć lat?

•    Czego chciałby się jeszcze nauczyć i dlaczego?

•    Czy sytuacja osobista lub rodzinna sprzyja określonej karierze zawodowej? Dlaczego tak lub nie?

•    Polecenie zdiagnozowania i analizy sytuacji na obecnym stanowisku pracy. Jak widzi sytuację całego zakładu (organizacji)? Jakie są perspektywy, zagrożenia, możliwości?

•    Inne...

Rozmowa nie powinna być krótsza niż piętnaście minut -jest to minimalny czas umożliwiający rozeznanie się w cechach i poglądach oraz sposobie myślenia kandydata. W trakcie rozmowy nie należy stresować kandydatów, onieśmielać ich, podważać ich poczucia własnej wartości itp., choć zalecane są pytania zaskakujące, oryginalne, niestereotypowe.

Podobne prace

Do góry