Ocena brak

Żądanie wyłączenia rzeczy lub prawa spod egzekucji, jako środek ochrony prawa osoby trzeciej

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Uprawnionym jest każdy, kto nie jest zobowiązanym i rości sobie prawo do rzeczy lub prawa majątkowego, do którego skierowano czynności egzekucyjne. W celu skorzystania z tego uprawnienia osoba trzecia winna wystąpić do organu egzekucyjnego ze stosownym żądaniem w terminie 14 dni od daty uzyskania wiadomości o skierowaniu egzekucji do rzeczy lub prawa. Żądanie osoby trzeciej rozpoznaje organ egzekucyjny w terminie 14 dni od jego złożenia.

Termin ten może być przedłużony o dalsze 14 dni gdy zbadanie dowodów w tym terminie nie było możliwe. Formą rozpoznania żądania jest postanowienie, w którym organ egzekucyjny wyłącza rzecz lub prawo majątkowe spod egzekucji, ewentualnie odmawia takiego wyłączenia. Osoba trzecia może żądać wyłączenia rzeczy lub prawa spod egzekucji tylko w okresie trwania postępowania egzekucyjnego, po jego zakończeniu - w razie przeprowadzenia egzekucji z rzeczy lub zrealizowania prawa - pozostaje jej dochodzenie od zobowiązanego odszkodowania na zasadach ogólnych.

Podanie osoby trzeciej w sprawie wyłączenia rzeczy lub prawa majątkowego rozstrzyga organ w formie postanowienia.

Podobne prace

Do góry