Ocena brak

Zadania Zarządu NBP

Autor /Stachu Dodano /12.08.2011

  • Realizowanie zadań z zakresu polityki kursowej

  • Okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych oraz obrotu dewizowego

  • Nadzorowanie operacji otwartego rynku

  • Ocena funkcjonowania systemu bankowego

  • Uchwalanie planu finansowego i planu działalności NBP

  • Uchwalanie prowizji i opłat bankowych stosowanej przez NBP oraz ustalanie ich wysokości

  • Określenie zasad gospodarowania funduszami NBP

  • Określanie zasad polityki kadrowej i płacowej NBP

  • Opracowanie bilansów obrotów operacji płatniczych państwa za granicą.

Podobne prace

Do góry