Ocena brak

Zadania urzędów konsularnych

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Do zadań urzędów konsularnych należy obecnie nie tylko ochrona interesów obywateli, lecz także ochrona interesów państwa oraz popieranie przyjaznych stosunków między państwem wysyłającym a przyjmującym. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku konsulatów hand­lowych, funkcjonujących w powiązaniu z ministerstwem gospodarki. Można więc przyjąć, że jeśli przedstawiciel dyplomatyczny reprezentuje ogólne interesy pań­stwa i jego obywateli, to konsul reprezentuje skonkretyzowane interesy państwa i obywateli we wszystkich dziedzinach, które wymagają jego działania, opieki i ochrony.

Podobne prace

Do góry