Ocena brak

Zadania Sądu Konstytucyjnego w Rosji

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

Sąd Konstytucyjny. 

- rozstrzyganie zgodności z konstytucją następujących aktów:

• ustaw federalnych i aktów normatywnych prezydenta RF, Dumy, rządu,

• konstytucji republik, statutów i innych aktów normatywnych podmiotów Federacji,

• porozumień między organami władzy państwowej Federacji a organami władzy podmiotów Federacji oraz między podmiotami,

• porozumień międzynarodowych, które zostały zawarte przez Federację, a nie weszły w życie;

- rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy:

• federalnymi organami naczelnymi,

• organami państwowymi a organami podmiotów Federacji,

• organami podmiotów Federacji;

- badanie skarg o naruszenie praw i wolności obywatelskich;

- dokonuje wykładni konstytucji, z wnioskiem może wystąpić: prezydent, RF, Duma, rząd, organy władzy ustawodawczej podmiotów Federacji;

Podobne prace

Do góry