Ocena brak

Zadania przypisane gminie Warszawa

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

  • typowe zadania gminne (art.7 ustawy o samorządzie gminnym-zadania własne i zlecone, zadania powiatowe),

  • specyficzne zadania, charakterystyczne dla stolicy,

  • dodatkowo zadania własne gminy warszawskiej, które wynikają z charakteru stolicy i dużej aglomeracji, której żadna inna gmina w Polsce nie posiada (zadania warszawskie).

Np.

  • zapewnienie warunków dla funkcjonowania w mieście naczelnych i centralnych organów państwa, naczelnych organów władzy publicznej, przedstawicielstw dyplomatycznych (władzy wykonawczej, parlamentu, ministerstw, ambasad, konsulatów oraz przedstawicielstw organizacji m/n mających siedzibę w Warszawie),

  • zapewnienie warunków dla przyjmowania delegacji zagranicznych,

  • zapewnienie warunków funkcjonowania urządzeń publicznych o charakterze infrastrukturalnym mających znaczenie dla stołecznej funkcji miasta(funkcjonowanie centralnych organów władzy publicznej, ambasad - zapewnienie warunków, aby władze te mogły sprawnie funkcjonować).

Podobne prace

Do góry