Ocena brak

Zadania przedstawicielstw handlowych

Autor /Wacek Dodano /24.07.2011

Obok reprezentacji interesów pań­stwa w dziedzinie handlu zagranicznego i działania na rzecz rozwijania stosunków gospodarczych zajmują się one m.in. badaniem sytuacji ekonomicznej kraju pobytu, odnotowują ruch cen i zmiany kursów, uczestniczą w przygotowaniu umów z zakresu międzynarodowych stosunków ekonomicznych, udzielają pomocy przedsiębior­stwom handlu zagranicznego w ich działalności oraz dokonują oceny tej działalności.

Podobne prace

Do góry