Ocena brak

Zadania przedsiębiorstwa:

Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011

 

1. Zaspokajanie określonych potrzeb społecznych tj. produkować to co potrzebne, 2. Zaspokajanie potrzeb pracowników najemnych, 3. Korzystne oddziaływanie na otoczenie, zwłaszcza na środowisko naturalne, 4. Dostosowanie wielkości struktury i jakości produkcji do zmieniającego się popytu , upodobań i preferencji nabywców, 5. Racjonalne gospodarowanie potencjałem kadrowym, 6. Powiększanie i stałe modernizowanie majątku trwałego przedsiębiorstwa, 7. Minimalizowanie nakładów, 8. Aktywizowanie gospodarcze i społeczne regionu w którym przedsiębiorstwo jest zlokalizowane, 9. Zadania związane z ochroną i kształtowaniem środowiska naturalnego.

Jeżeli mówimy o przedsiębiorstwie to musimy mówić o przedsiębiorcy. Przedsiębiorstwo łączy się kategorią przedsiębiorcy. Przedsiębiorca to właściciel zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej prowadzący tę działalność przy pomocy pracowników najemnych, na własny rachunek, na swoje ryzyko i według własnego nieprzymuszonego wyboru. Przedsiębiorca spełnia funkcję organizatora przedsiębiorstwa i funkcję organizacji produkcji, która polega na łączeniu i kombinowaniu rzeczowych i osobowych czynników produkcji, polega na wyborze techniki produkcji, na transformacji czynników w produkty, na zasilaniu rynku w towary i usługi. Zatem przedsiębiorca to ten kto podejmuje i egzekwuje decyzje ekonomiczne, które dotyczą procesu tworzenia, zakładania przedsiębiorstwa , procesu wprowadzania nowych technik i technologii, wprowadzania nowych wyrobów, zdobywanie nowych rynków przez przedsiębiorstwo i wreszcie podejmuje decyzje o likwidacji przedsiębiorstwa.

Podobne prace

Do góry