Ocena brak

Zadania przedlekcyjne (planujące) w modelu nauczania pojęć i ich wpływ na dalszy przebieg lekcji

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

PLANOWANIE

  • Nauczyciel planuje których pojęć ma nauczyć i w jaki sposób tych pojęć nauczyć

  • Nauczyciel musi zdefiniować i zanalizować wybrane pojęcia

  • Nauczyciel musi zdecydować jakimi przykładami i nieprzykładami się posłużyć

ZADANIA PRZEDLEKCYJNE

  • podanie celów objaśnienie uczniom jak lekcja będzie przebiegała

  • wywołanie nastawienia , gotowości do nauki

  • umotywowanie

  • krótka przemowa nauczyciela co będzie na lekcji, pytania skierowane do uczniów dotyczące poprzedniej lekcji

Do zadań przedlekcyjnych nauczyciela należą:

Dobór pojęć podstawowe źródła z których nauczyciel czerpie pojęcia do nauczania na lekcjach to program szkolny lub uzupełniającego dokumenty: przewodniki metodyczne, podręcznik dla nauczyciela. Są tam zawarte wskazówki jak odpowiednio dobierać pojęcia. Znajomość podstawowych pojęć z poruszonego tematu ma wpływ a rozwój lekcji oraz kontynuacje i rozszerzanie tematu na lekcjach następnych. Poznanie tych pojęć ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia idei naczelnej.

Często w danym temacie jest duzo pojęć, nauczyciel nie zdoła nauczyć ich wszystkich, musi zatem wybrać te , które chciałaby zamieścić w danej klasie, a także zdecydować , które z listy słów potraktować jako pojęcia do nauczania bezpośredniego. Musi wtedy wyrobić sobie zdanie, jakie terminy są najważniejsze dla zrozumienia materiału. Dobierając pojęcia należy pamiętać, że nauczanie pojęć wymaga czegoś więcej niż

doprowadzanie uczniów do poprawnego definiowania nowych słów

Definiowanie pojęć

-ważna jest ,skąd nauczyciel czerpie definicje pojęcia i zbiór cech istotnych-najlepiej do specjalistów danej dziedziny

-analiza pojęcia-a więc dobranie przykładów i nie przykładów tak, aby odpowiadały cechom istotnym, przykłady muszą mieć sens, a przykłady z cechami nieistotnymi

muszą być podawane po przykładach z cechami istotnymi.

Dobór i układ przykładów i nie przykładów- wg stopnia trudności

- Wybór metody:

-dedukcyjna-od reguły do przykładu.. Najpierw nauczyciel podaje definicje, potem by utrwalić zrozumienie, pokazuje przykłady i nie przykłady.

-Indukcyjna- od przykładu do reguły. Najpierw prezentowane są przykłady i nie przykłady, a uczniowie sami odkrywają definicję. Tę metodę stosuje się gdy uczniowie mają już jakieś pojęcie o nauczonej rzeczy, a przedmiotem lekcji jest wykrywanie występowania lub nieobecności jakiś cech istotnych danej rzeczy.

Do góry